Με την Δημοσιογραφική Ομάδα, το Διαφημιστικό Τμήμα ή και τον Ραδιοφωνικό Σταθμό?